Adresa:Šabac, Beogradski put broj 6

Telefon:+381 65 230 54 11

Email:rent@alfarent.rs

Iznajmljivanje vozila, Rent a car Sabac, Rent a car Beograd

Uslovi najma

Uslovi najma

Opšti uslovi

 • Minimum 21 godina starosti;
 • Posedovanje vozačke dozvole obavezno na uvid;
 • Obavezna identifikacija – lična karta ili pasoš;
 • Obavezno obezbeđenje depozita prema cenovniku firme.

Dužina najma

 • Minimalna dužina najma je 1 dan / 24h;
 • Vreme preuzimanje i vraćanja vozila trebaju biti isti, uz toleranciju od 60 minuta zakašnjenja. Po isteku ovog prekoračenja dolazi do zaračunavanja novog dana najma vozila.
 • Iznajmljivanje auta, Šabac i okolina, po najjeftinjim cenama u Srbiji. Ukoliko dolazite u Srbiju, iz inostranstva, uštedite na troškovima rominga, iskoristite mogućnost rentiranja mobilnog telefona, e-mail-a itd.
 • Auto možete preuzeti na sledećim lokacijama: Aerodrom Nikola Tesla Beograd; U poslovnici Šabac; Mogućnost dostave vozila na dogovorenoj lokaciji.
 • Cena za dostavljena vozila na željenu (dogovorenu adresu “Nula”).

Cenovnik

 • 1 dan, 2-3 dana, 4-7 dana, 8-15-16-29 dana, 30 i više dana
 • Izražene cene su u RSD sa uračunatim PDV-OM.
 • Depozit je obavezan ( od 200 do 500 evra u dinarskoj protivrednosti).

Plaćanje i depozit

 • Najam vozila se plaža prilikom preuzimanja vozila, i to uplatom na račun (pravna lica) ili gotovinom.
 • Depozit za vreme trajanja najama je obavezan i polaže se gotovinom.
 • Depozit se određuje prema cenovniku na osnovu grupe vozila i dužine najama.

Preuzimanje i vraćanje vozila

 • Vozilo se može preuzeti i vratiti u našoj poslovnici, a moguća je i dostava odenosno vraćanje vozila izvan poslovnice, odnosno na odabranoj adresi.
 • Vozilo se može preuzeti i vratiti izvan standardnog radnog vremena uz dogovor.
 • Jednosmerni domaći najam je moguć uz dogovor i dodatno se naplaćuje.
 • Jednosmerni međunarodni najam nije moguć.
 • Prilikom preuzimanja i vraćanja vozila, obavezan je pregled o stanju vozila, pri čemu savetujemo da zajedno sa našim službenikom dobro pregledate vozilo.

Osiguranje vozila CDW (Collision Damage Waiver)

Osiguranje od štete sa učešćem u šteti. Ovo osnovno osiguranje je uključeno u cenu najma vozila, i pokriva 80% iznosa štete u slučaju krivice lica koje je upravljalo vozilom u trenutku nastanka štete. Lice koje je upravljalo vozilom u tom trenutku učestvuje sa 0% učešća u naknadi štete, samo u slučaju da je sopstvenom krivicom izazvalo nastanak štete, obavezan zapisnik policije. Ovo osiguranje ne pokriva štete unutrašnjosti vozila, oštećenja guma i točkova, slomljen ili izgubljen ključ, štete nastale tankiranjem pogrešne vrste goriva i štete nanete svesno ili nepažnjom. Sva nabrojena oštećenja biće naplaćena u punom iznosu u momentu kada se vozilo vrati.

TP (Thest Protection)

Ovo osiguranje je uključeno u cenu najma vozila, i pokriva štetu nastalu krađom vozila ili delova vozila. Ovo osiguranje ne važi u slučaju da je prilikom krađe vozilo bilo otključano ili je ključ bio ostavljen u bravi volana. Takođe, klijent je dužan da u slučaju da se desi krađa dokumenta, ključeve dostavi Alfa rent a car agenciji.

SCDW (Supor Collision Damage Waiver)

Policijski zapisnik je obavezan za sve vrste osiguranja

Bez policijskog zapisnika, pun iznos štete i/ili krađe biće naplaćen od klijenata, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja. Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo je oštećeno na parkingu od strane NN osobe).

Postupci u slučaju nesreće, štete i krađe vozila

Klijent je obavezan da postupi na sledeći način:

 • Odmah da obavesti policiju ili Alfa rent o događaju i da postupi po njihovim instrukcijama;
 • Da zapiše podatke o drugim učesnicima u nesreći, odnosno događaju;
 • Da ispuni izveštaj o nesreći/šteti prilikom vraćanja vozila.

Zabrane i neovlašćeno upravljanje vozilom

Zabranjeno je iznajmljenim vozilom putovati u sledeće države i područja: Rusiju, Belorusiju, Kosovo, Albaniju i Tursku (osiguranje ne važi za ova područja).
Zabranjeno je da se vozilom upravlja pod uticajem alkohola, lekova i droga. U ovim slučajevima, osiguranje ne važi. Klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe. Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice upisanom kao vozač u ugovoru o najmu vozila. Dozvoljava se mogućnost da se upišu do dva vozača, uz odobrenje Alfa rent-a prilikom preuzimanja vozila. Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati na korišćenje neovlašćenim licima, licima koja nisu upisana u ugovor o najmu. U ovim slučajevima osiguranje ne važi – klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.